Орална хирургия

Оралната хирургия е дял от денталната медицина. Понятието орална хирургия е доста условно - с него се обозначават различни видове оперативни интервенции в областта на устната кухина, въпреки че дори и почистването на един кариес по своята същност представлява оперативна интервенция (некректомия); екстирпацията на един нерв от зъбен канал, почистването на зъбен камък, пиленето на зъб за корона и запълването на коренов канал също са оперативни интервенции, понякога технически доста сложни. Все пак всички тези манипулации са извън обема на оралната хирургия - тя включва екстракцията на ретинирани зъби, отстраняването на кисти от зъбен произход, на малки по обем доброкачествени тумори, и, разбира се, поставянето на зъбни импланти. Всички необходими манипулации за осъществяването на костна пластика при имплантатите също влизат в обема на оралната хирургия.

Лицево - челюстна хирургия    www.dentalimplants.bg    www.ralev-dental.com

Имплантати TBR    Имплантати Nobel - biocare    Имплантати Implantium    Ралев Дентал - партньорска програма

Maxillofacial surgery    Имплантология    Ралев Дентал - RSS емисия    България в RSS - формат

Зъбни импланти

България